SPORT ČESKÁ LÍPA – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název poptávky: Generální servis pístových kompresorů MYCOM N6L, SPORTAREÁL Barvířská 2690, Česká Lípa

Název poptávky: Generální servis pístových kompresorů MYCOM N6L,
SPORTAREÁL Barvířská 2690, Česká Lípa“

Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ 1/2022
Druh veřejné zakázky:
 veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek.
Začátek soutěžní lhůty: 19. 4.2022
Konec soutěžní lhůty: 26.4. 2022 do 10:00
Předpokládaná hodnota VZ: 
690 000 Kč bez DPH, tj. 834 900 Kč včetně DPH
Poznámky:

Připojené soubory

01 Výzva k podání nabídky
02 Požadavky na rozsah a provedení díla
03 Rozpis nabídkové ceny
04 Návrh smlouvy o dílo
05 Krycí list nabídky
06 Návrh zadání VZMR II kategorie
07 Smlouva o dílo

Zápis z výběrového řízení

Název poptávky: Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů
Název poptávky: Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ2/2021
Druh veřejné zakázky:
 VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 22.12.2021
Konec soutěžní lhůty: 30.12.2021 do 10:00
Předpokládaná hodnota VZ: 
550 000 Kč bez DPH, 665 500 Kč s DPH
Poznámky

Připojené soubory

01 Výzva k podání nabídky
02 Výzva k podání nabídky – Nájemní smlouva venkovní kluziště

Název poptávky: Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže ul. 5. května 3036, Č.Lípa
Název poptávky: Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže ul. 5. května 3036, Č.Lípa
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ1/2021
Druh veřejné zakázky: VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 22.10.2021
Konec soutěžní lhůty: 5.11.2021 do 12:00
Předpokládaná hodnota VZ: zadavatel neuveřejňuje předpokládanou hodnotu
Poznámky

Připojené soubory

Změna zadávacích podmínek 1.
Změna zadávacích podmínek 2.

01 Výzva k podání nabídky
02 Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 vyhodnocení vrtu, hřiště 5.května, Česká Lípa
03 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 – Půdorys AZS
04 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 – Půdorys hřiště
05 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 – Situace stavby
06 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 – Výkres studny
07 Výzva k podání nabídky – příloha č. 3 – Návrh SOD závlaha hřiště

ARCHIV VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Název poptávky: Regenerace trávníků fotbalových hřišť – Česká Lípa

Název poptávky: Regenerace trávníků fotbalových hřišť – Česká Lípa
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ1/2016
Druh veřejné zakázky: VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 15.3.2016
Konec soutěžní lhůty: 24.3.2016
Předpokládaná hodnota VZ: 350.000,-Kč bez DPH, tj. 423.500,- Kč včetně DPH
Poznámky

Připojené soubory
01 Výzva k podání nabídky
02 Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 Výkaz výměr
03 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 Rozpis nabídkové ceny
04 Výzva k podání nabídky – příloha č. 3 Krycí list nabídky
05 Výzva k podání nabídky – příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo
06 Smlouva o dílo
07 Příloha smlouvy Kalkulace nákladů
08 Zápis hodnotící komise

Název poptávky: VZ Sport 373-11/2015 Sportovně-relaxační plocha Sportareál Česká Lípa – dodávka herních prvků

Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Název poptávky: VZ Sport 373-11/2015 Sportovně-relaxační plocha Sportareál Česká Lípa – dodávka herních prvků Začátek soutěžní lhůty: 26.10.2015
Konec soutěžní lhůty: 09. 11. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu ((§12, odst. 3)
Způsob zadání: podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předmět zakázky: zakázka na dodávku
Evidenční číslo: Sport 373-11/2015
Poznámka:

Připojené soubory
01 Výzva k podání nabídky 26.10.2015
02 Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 Technická specifikace
03 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 Rozpis nabídkové ceny
04 Výzva k podání nabídky – příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy
05 Výzva k podání nabídky – příloha č.4 Fotodokumentace 26.10.2015
06 Výzva k podání nabídky – příloha č.5 Krycí list nabídky 26.10.2015
07 Výzva k podání nabídky – příloha č.6 Podmínky správců IS 26.10.2015

ZÁMĚR PRONAJMOUT – restaurace Sportareál
Platné od: 07. 10. 2015
Platné do: 27. 10. 2015
Přílohy: Záměr pronajmout – restaurace Sportareál

Název poptávky: multimediální světelné zařízení víceúčelová hala – Česká Lípa

Název: multimediální světelné zařízení
Druh: VZ malého rozsahu II. kategorie na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 20.6.2017
Konec soutěžní lhůty: 27.6.2017 ve 12:00 hod.
Předpokládaná hodnota VZ: 350.000,- Kč bez DPH, tj.423.500,- Kč včetně DPH

SZ – schválení návrhu VZ
SZ – Výzva k podání nabídky VZ
SZ – Zápis z výběrového řízení
SZ – žádost a schválení výsledku VZ – Město Česká Lípa

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Přehled VZMR do 150 tis.(2016) a 500 tis. (2017, 2018) Kč bez DPH
Veřejné zakázky II. kategorie 2021

Veřejné zakázky 2019 III. kategorie

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Skip to content